ขนาดรองเท้าผู้ชาย

ขนาดรองเท้าของผู้ชาย

 

ขนาดรองเท้าผู้หญิง

ขนาดรองเท้าของผู้หญิง

วิธีวัดขนาดเท้า

  1. ให้เตรียมอุปกรณ์ดังนี้ กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด หรือ สายวัด
  2. วางกระดาษบนพื้นที่ และ ใช้เทปกาวติดไม่ให้กระดาษเคลื่อนที่
  3. ควรสวมถุงเท้า ขณะวัดไซด์รองเท้า
  4. วาดรูปเท้าบนกระดาษโดยให้เน้นที่ปลายนิ้วโป้ง และ ส้นเท้า
  5. วัดความยาวของเท้าจากปลายนิ้วโป้ง ถึง ส้นเท้า และเผื่อออกอีก 1 เซนติเมตร หรือ 2 เซนติเมตร (สมมุติค่าที่ได้คือ 25.7 เซนติเมตร เบอร์รองเท้าที่ใส่ก็คือเบอร์ 41 สำหรับวิธีวัดไซด์ รองเท้าแบบยุโรป หรือ เบอร์ 8 สำหรับวิธีวัดไซส์แบบอเมริกา)

วัดไซด์รองเท้า